Curso de acústica en la arquitectura. DB-HR y otras normativas

7 Feb 2018

Pontevedra | Lugo | A Coruña

O obxectivo principal deste curso é que os alumnos adquiran os coñecementos e prácticas necesarias para a definición proxectual e execución de obras de acondicionamento acústico tanto en edificación como en actividades ruidosas.
Para iso realizaranse casos prácticos de cálculo en edificación e actividades, ensaios in situ e exemplos de medidas de mellora en rehabilitación. Describirase a metodoloxía seguida para o desenvolvemento dun proxecto, interpretaranse os resultados obtidos, e comentaranse as dificultades habituais que xorden durante a elaboración deste tipo de estudos.

máis información

El objetivo principal de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos y prácticas necesarias para la definición proyectual y ejecución de obras de acondicionamiento acústico tanto en edificación como en actividades ruidosas.

Para ello se realizarán casos prácticos de cálculo en edificación y actividades, ensayos in situ y ejemplos de medidas de mejora en rehabilitación. Se describirá la metodología seguida para el desarrollo de un proyecto, se interpretarán los resultados obtenidos, y se comentarán las dificultades habituales que surgen durante la elaboración de este tipo de estudios.

más información

Compartir