Requirimento informativo a todos os colexiados/as a solicitude do Xulgado de Instrución nº 8 de Valencia

6 Set 2023

A Secretaría Xeral do Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España recibiu un oficio do Xulgado de Instrución nº 8 de Valencia requirindo que os/as colexiados/as que tivesen algún tipo de colaboración, para calquera clase de traballo e en calquera momento ou lugar, cunha persoa incursa nun procedemento por intrusismo profesional, o indiquen á maior brevidade posible e, en todo caso, antes do vindeiro 11 de setembro.

Para consultar o nome da persoa investigada e de como facer chegar calquera información ao respecto, deberase premer o seguinte ENLACE

 

Compartir