Colexiación 2023

Circular nº 32/2022: Xunta Xeral ordinaria 20 de decembro de 2022: acordos e difusión datos participantes

Circular nº 33/2022: Aprobación do orzamento e das cotas colexiais para o exercicio 2023. Apertura do prazo de configuración da cota colexial 2023. Acordos da Xunta de Goberno: actualización das normas reguladoras dos criterios de aplicación das bonificacións nas cotas colexiais e das cotas voluntarias

Inscrición

A subscrición das cotas e servizos deberase realizar a través da siguiente páxina web ENLACE

Información

Prazo

O prazo de configuración da cota colexial desenvólvese entre o 22 de decembro de 2022 e o 22 de xaneiro de 2023 ás 23:59 h.

Finalizado o período de configuración voluntaria, o día 23/01/2023, para todos aqueles colexiados que non configurasen a súa colexiación, o Colexio procederá a renovala cos mesmos servizos que tiña subscritos o ano anterior.