O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do concello de Lugo para adxudicar o Servizo de redacción de proxecto do Polideportivo Lugo Sport Life (Expediente: 2022/C003/000033).

22 Dec 2022

Os principais motivos da impugnación foron:

– Enténdese que o equipo humano mínimo esixido resulta restritivo, desproporcionado e de composición inadecuada xa que se esixía un equipo mínimo composto Arquitecto, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro Industrial xa que resulta innecesario que o proxecto sexa redactado por un equipo.

– Así mesmo enténdese que o orzamento é insuficiente.

Compartir