O COAG presenta recurso contencioso administrativo en relación ao proceso selectivo para a cobertura de funcionarios de carreira denominada Arquitecto no concello de Miño

10 Feb 2023

O principal motivo do recurso reside en que tratándose dunha praza de arquitecto funcionario establécese como requisito estar en posesión do permiso de conducir B.

Compartir