Sinatura dun convenio para a prevención do acoso sexual nos lugares de traballo

9 Xul 2018

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral de Igualdade), en colaboración coa Union Profesional de Galicia (da que forma parte o COAG) e Agaxen (Asociación Galega de Profesionais da Auditoría Sociolaboral de xénero e da prevención do acoso e da violencia de xénero nas organizacións) asinou un convenio de colaboración asinado para a prevención do acoso sexual no entorno laboral.

En virtude no previsto no devandito convenio,  a Xunta de Galicia relizará unha campaña para previr o acoso sexual nos lugares de traballo na comunidade autónoma galega.

Esta campaña realizarase en colaboración con Unión Profesional de Galicia, que agrupa a corenta colexios profesionais, entre os cales está o COAG e permitirá chegar aos máis de 70.000 colexiados agrupados en Unión Profesional de Galicia. Entre outras medidas, implicará a distribución de 35.000 trípticos con información sobre o acoso sexual no ámbito laboral. Unión Profesional tamén se implicará na posta en marcha dun protocolo que fará chegar aos seus colexios profesionais asociados e que servirá para “analizar os indicios” de situacións de acoso en centros de traballo e, en consecuencia, previr e erradicar condutas de acoso no ámbito laboral.

Para mais información, consultar o seguinte ENLACE

La Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia (Secretaría General de Igualdad), en colaboración con la Union Profesional de Galicia (de la que forma parte el COAG) y Agaxen (Asociación Gallega de Profesionales de la Auditoría Sociolaboral de género y de la prevención del acoso y de la violencia de género en las organizaciones) firmó un convenio de colaboración firmado para la prevención del acoso sexual en el entorno laboral.

En virtud en el previsto en el dicho convenio, la Xunta de Galicia relizará una campaña para prevenir lo acoso sexual en los lugares de trabajo en la comunidad autónoma gallega.

Esta campaña se realizará en colaboración con Unión Profesional de Galicia, que agrupa la cuarenta colegios profesionales, entre los cuales está el COAG y permitirá llegar a los más de 70.000 colegiados agrupados en Unión Profesional de Galicia. Entre otras medidas, implicará la distribución de 35.000 trípticos con información sobre lo acoso sexual en el ámbito laboral. Unión Profesional también se implicará en la puesta en marcha de un protocolo que hará llegar a sus colegios profesionales asociados y que servirá para “analizar los indicios” de situaciones de acoso en centros de trabajo y, en consecuencia, prevenir y erradicar conductas de acoso en el ámbito laboral.

Para mas información, consultar el siguiente ENLACE

Compartir