Oferta de formación por BECA

16 Out 2019

Estudo de arquitectura na cidade de OURENSE, selecciona arquitecto/a para colaborar na redacción de proxectos.

  • Tipo de contrato: Bolsa FEUGA-FUAC, por 3 meses.
  • Interesados: enviar C.V. e portafolio a mduran@coag.es

Estudio de arquitectura en la ciudad de OURENSE, selecciona arqutiecto/a para colaborar en la redacción de proyectos.

  • Tipo de contrato: Beca FEUGA por 3 meses con posibilidades de prorroga.
  • Interesados: enviar C.V. y portafolio a mduran@coag.es

Compartir