Master en Enxeñería da Madeira Estrutural

18 xuñ 2014

A Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural (PEMADE) da Universidade de Santiago de Compostela, baixo o patrocinio de Confemadera Hábitat Galicia, oferta a edición 2014/15 do Máster en Enxeñaría da Madeira Estrutural. Trátase dun Máster semipresencial único en España na súa materia, impartido por 62 profesores, que ao longo de 500 horas de formación comprende aspectos relacionados coa madeira estrutural como o coñecemento das propiedades do material, a rehabilitación con madeira ou o cálculo seguindo o Código Técnico da Edificación.


Na nosa web (www.usc.es/pemade) pódense consultar os datos do curso próximo, estando dispoñible entre outra a seguinte información:
Un dossier con información do Máster [PDF]
O programa e calendario detallados [PDF]
As clases son os venres pola tarde e os sábados pola mañá, e é posible asistir á metade delas on-line, desde casa, minimizando o número de desprazamentos a Lugo, que é onde se imparte, co ánimo de que  poidan cursalo alumnos de toda España. O prazo de preinscrición finaliza o próximo 4 de xullo.
A continuación tamén lles achego o que se publica en Madeira Sustentable sobre o Master.
http://madera-sostenible.com/plantillas/boletin-master-madeira-estrutural/master-madeira-estrutural.html

Master en Ingeniería de la  Madera Estructural

La Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de Compostela, bajo el patrocinio de Confemadera Hábitat Galicia, oferta la edición 2014/15 del Máster en Ingeniería de la Madera Estructural. Se trata de un Máster semipresencial único en España en su materia, impartido por 62 profesores, que a lo largo de 500 horas de formación comprende aspectos relacionados con la madera estructural como el conocimiento de las propiedades del material, la rehabilitación con madera o el cálculo siguiendo el Código Técnico de la Edificación.
En nuestra web (www.usc.es/pemade) se pueden consultar los datos del curso próximo, estando disponible entre otra la siguiente información:
Un dossier con información del Máster [PDF]
El programa y calendario detallados [PDF]
Las clases son los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y es posible asistir a la mitad de ellas on-line, desde casa, minimizando el número de desplazamientos a Lugo, que es donde se imparte, con el ánimo de  que puedan cursarlo alumnos de toda España. El plazo de preinscripción finaliza el próximo 4 de julio.
A continuación también les adjunto lo que se publica en Madera Sostenible sobre el Master.
http://madera-sostenible.com/plantillas/boletin-master-madera-estructural/master-madera-estructural.html

Compartir