Estimado o recurso interposto polo COAG mediante o que se impugnaba a licitación da Autoridade Portuaria de A Coruña para contratar a redacción do plan especial de Punta Langosteira.

10 Out 2016

O COAG presentou reclamación previa á vía xurisdicional civil en defensa das competencias da profesión, ao considerar discriminatorio para os Arquitectos –plenamente competentes en materia de urbanismo- a esixencia de que a composición mínima do equipo redactor e o director do mesmo debía ser Enxeñeiro de Camiños.

A Autoridade Portuaria de A Coruña resolveu estimar a reclamación do Colexio e:

  • Modificar os pregos
  • Desistir do procedemento e proceder a una nova convocatoria.

Pódese consultara a resolición da Autoridade Portuaria no seguinte ENLACE

El COAG presentó reclamación previa a la vía jurisdiccional civil en defensa de las competencias de la profesión, al considerar discriminatorio para los Arquitectos -plenamente competentes en materia de urbanismo- a exigencia de que la composición mínima del equipo redactor y el director del mismo debía ser Ingeniero de Caminos.

La Autoridad Portuaria de A Coruña resolvió estimar la reclamación del Colegio y:

  • Modificar los pliegos
  • Desistir del procedimiento y proceder la una nueva convocatoria.

 Pódese consultara a resolición da Autoridade Portuaria no seguinte ENLACE

Compartir