Documentación e modificación da Orde do Día da Xunta Xeral ordinaria de 17 de decembro

4 Dec 2020

A Xunta de Goberno na súa sesión 14/2020 de 26 de novembro, adoptou o acordo de ampliación da Orde do Día e de aprobación da documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria prevista para o vindeiro 17/12/2020.

Tal e como se anuncia na Circular 28 2020, está dispoñible no panel de servizos da web colexial, na zona da Xunta Xeral, documentación dos asuntos a tratar.

Pode consultarse no seguinte ENLACE.


Documentación y modificación del Orden del Día de la Junta General ordinaria de 17 de diciembre

La Junta de Gobierno en su sesión 14/2020 de 26 de noviembre, adoptó el acuerdo de ampliación del Orden do Día e de aprobación de la documentación de los asuntos a tratar en la Junta General ordinaria prevista para el próximo 17/12/2020.

Tal y como se anuncia en la Circular 28 2020, está disponible en el panel de servicios de la web colegial, en la zona de la Junta General, documentación de los asuntos a tratar.

Puede consultarse en el siguiente ENLACE.

Compartir