Declaración institucional de emergencia climática y ambiental del CSCAE.

1
Posted by / 22 julio 2019 / Categories: coag, CSCAE / 1 Comment

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), reunido en pleno, ha aprobado una declaración institucional de emergencia climática y ambiental, estableciendo y reforzando en su ámbito cuantas actuaciones sean necesarias para frenar el calentamiento global y que España alcance los objetivos de reducción del impacto ambiental acordados con la UE y con la comunidad internacional, e impulsando la adhesión de los colegios que lo forman.

Para obtener más información sobre esta noticia y consultar el texto de la declaración, consultar el siguiente ENLACE

About the author
1 comentario
  • Miguel Reimúndez dice:

    Seria interesante, en primeiro lugar, impulsar unha normativa que avaliase o impacto enerxético da edificacion en base á totalidade do seu ciclo de vida e non só de forma tan parcial como fai a actual normativa de certificación enerxética (que só atende parcialmente a unha parte pequena das emisións dos edificios) ou tivese en conta os custos enerxéticos de oportunidade inasumibles que supón derrubar unha estrutura existente (o 30% da enerxia que se consume na vida útil do edifício é, en moitas ocasións, a necesaria para levantar a sua estrutura). Claro que iso suporia deixar de construír como se constrúe, mudar a industria dos materiais (moitos terían que ser prohibidos), non usar formigon armado «por defecto», a case desaparición da obra nova e, por que non, a moratoria imobiliaria na totalidade dos territorios con superavit residencial. E, ainda así, estaríamonos esquecendo da adaptación aos efectos xa irreversibles do cambio climático: o aumento de temperaturas e precipitacións extremas, dos períodos de seca…que obriga xa a reciclar augas grises, reutilizar auga de chuvia, e aterse aos preceptos da arquitectura bioclimatica….permeabilizar os espazos públicos e privados das nossas cidades e vilas…parabéns pola declaración.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube