Curso | taller edificación sustentable e rehabilitación enerxética. Fin de plazo de inscrición

13 xuñ 2018

Datas: 18, 21, 25, e 28 de xuño de 2018. Vigo. Duración total 16h.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

Este taller plantexase co obxectivo de abrir expectativas reais de traballo no campo da edificación sustentable. O curso-taller enfocará os trámites administrativos e técnicos desenvolvidos en anteriores edicións do PAREER e analizará a maiores a nova convocatoria PAREER II que comezou o día 3 de febreiro.
Analizaranse 16 obras, 13 delas CON RESOLUCIÓN FAVORABLE e outras tres presentadas recentemente co novo PAREER 2. O taller gañará significado a través do enfoque práctico. Isto contemplarémolo mediante as visitas a dúas obras en estado de execución nas cales veremos como papel e realidade toman coherencia a través da intervención sobre a envolvente. FACILITARASE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA RELATIVA AOS DETALLES CONSTRUTIVOS DE TODAS AS OBRAS.

máis información e inscrición

………..

Datas: 18, 21, 25 y 28 de junio de 2018. Vigo. Duración total 16h.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

Este taller se plantea con el objetivo de abrir expectativas reales de trabajo en el campo de la edificación sostenible. El curso-taller enfocará los trámites administrativos y técnicos desarrollados en anteriores ediciones del PAREER y analizará a mayores la nueva convocatoria PAREER II que comenzó el día 3 de febreiro. 
Se analizarán 16 obras, 13 de ellas CON RESOLUCIÓN FAVORABLE y otras tres presentadas recientemente con el nuevo PAREER 2.
El taller ganará significado a través del punto de vista práctico. Esto lo contemplaremos mediante las visitas a dos obras en estado de ejecución en las cuales veremos cómo papel y realidad toman coherencia a través de la intervención sobre la envolvente. SE FACILITARÁ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA RELATIVA A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE TODAS LAS OBRAS.

más información e inscripción

Compartir