Aviso festivos locais con motivo das festas do Entroido 2017

27 Xan 2017

Infórmase que, por mor das festas do Entroido, esta semana permanecerán pechadas as delegacións que se indican, por mor dos festivos locais que se refiren:

  • Martes de Entroido (28 de febreiro), permanecerán pechadas as delegacións de A Coruña, Lugo, Ourense e Ferrol.
  • Mércores de Cinza (1 de marzo), permanecerá pechada a delegación de Pontevedra.

Por outra parte, indícase que o martes 28 de febreiro, ao dispoñer de menos persoal por mor do peche das delegacións indicadas, a atención telefónica poderá verse afectada polo que se agradecería aos colexiados que na medida do posible empregasen a plataforma de consultas colexial para contactar co Colexio.

En relación co anterior, lémbrase que, a través da referida plataforma, pode realizar consultar sobre cuestións como:

En caso de non ter claro o ámbito da consulta, pode usar o de Outras consultas. Tamén é posible presentar reclamacións por este medio.

Se informa que, por motivo de las fiestas de Carnaval, esta semana permanecerán cerradas las delegaciones que se indican, por motivo de los festivos locales que se refieren:

  • Martes de Carnaval (28 de febrero), permanecerán cerradas las delegaciones de A Coruña, Lugo, Ourense y Ferrol.
  • Miércoles de Ceniza (1 de marzo), permanecerá cerrada la delegación de Pontevedra.

Por otra parte, se indica que el martes 28 de febrero, al disponer de menos personal por motivo del cierre de las delegaciones indicadas, la atención telefónica podrá verse afectada por lo que se agradecería a los colegiados que en la medida del posible emplearan la plataforma de consultas colegial para contactar con el Colegio.

En relación con el anterior, se recuerda que, a través de la referida plataforma, puede realizar consultar sobre cuestiones como:

En caso de no tener claro el ámbito de la consulta, puede usar lo de Otras consultas. También es posible presentar reclamaciones por este medio.

 

Compartir