AulaDomus. Curso de cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD

6 Nov 2015

AulaDOMUS Consultoría e Formación organiza en Lugo un Curso de Cálculo de estruturas de formigón con CYPECAD
O manexo de ferramentas informáticas por parte dos profesionais do mundo da Arquitectura converteuse nunha condición indispensable na nova era dixital.
Neste sentido o coñecemento e manexo dun programa de cálculo de estruturas resulta imprescindible no día a día do exercicio profesional.CYPECAD é o programa de cálculo de estruturas máis utilizado no noso país polos profesionais do sector.
O obxectivo do curso é pór ao alcance do técnico todas as ferramentas necesarias para o cálculo, dimensionado e modelizado da estrutura dunha edificación.
Este curso está destinado a todos aqueles técnicos do mundo da arquitectura e a construción que desexan adquirir competencias en materia de cálculo de estruturas, principalmente Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Enxeñeiros, estudantes e demais profesionais do sector.
AulaDOMUS Consultoría e Formación é centro colaborador na formación de programas e aplicacións de Cype software.
Aos asistentes ao curso facilitaráselles unha licenza temporal do software de CYPE Enxeñeiros que poderán utilizar até pasadas dúas semanas desde a finalización do curso.

Unha vez finalizado o curso emitirase un certificado de asistencia por parte de CYPE Enxeñeiros.

Datos do curso:

 • Duración: 32 horas.
 • Prezos:
  – Matrícula ordinaria: 320 €
  – Colexiados COAG: 240 €
  – Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación: 190 €
 • Docente: Francisco Vázquez Vázquez, arquitecto.

Programa do curso

Data e lugar de celebración:

 • Lugo, 11, 12,14, 16, 18 e 19 de Decembro de 2.015
  Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
  Puro Cora Xornalistas, 1
  Máis información e matrícula AQUÍ

Programa do curso

……….

AulaDomus. Curso de cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD
AulaDOMUS Consultoría y Formación organiza en Lugo un Curso de Cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD. 
El manejo de herramientas informáticas por parte de los profesionales del mundo de la Arquitectura se ha convertido en una condición indispensable en la nueva era digital.
En este sentido el conocimiento y manejo de un programa de cálculo de estructuras resulta imprescindible en el día a día del ejercicio profesional.
CYPECAD es el programa de cálculo de estructuras más utilizado en nuestro país por los profesionales del sector.
El objetivo del curso es poner al alcance del técnico todas las herramientas necesarias para el cálculo, dimensionado y modelizado de la estructura de una edificación.
Este curso está destinado a todos aquellos técnicos del mundo de la arquitectura y la construcción que desean adquirir competencias en materia de cálculo de estructuras, principalmente Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, estudiantes y demás profesionales del sector.
AulaDOMUS Consultoría y Formación es centro colaborador en la formación de programas y aplicaciones de Cype software.
A los asistentes al curso se les facilitará una licencia temporal del software de CYPE Ingenieros que podrán utilizar hasta pasadas dos semanas desde la finalización del curso.

Una vez finalizado el curso se emitirá un certificado de asistencia por parte de CYPE Ingenieros.

Datos del curso:

 • Duración: 32 horas.
 • Precios:
  – Matrícula ordinarial: 320 €
  – Colegiados COAG: 240 €
  – Colegiados COAG suscritos al servicio de formación: 190 €
 • Docente: Francisco Vázquez Vázquez, arquitecto.

Fechas y lugares de celebración:

 • Lugo, 11, 12,14, 16, 18 y 19 de Diciembre de 2.015
  Delegación de Lugo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

  Puro Cora Xornalistas, 1
  Más información y matrícula AQUÍ

Programa del curso

Compartir