Atinne. Curso de iniciación á certificación enerxética de edificios existentes con C3X

29 Out 2014

A certificación enerxética dos edificios é unha esixencia derivada da Directiva 2010/31/UE, de 19 de maio de 2010, relativa á eficiencia enerxética dos edificios que obriga a expedir un certificado de eficiencia enerxética para os edificios ou unidades destes que se constrúan, vendan ou aluguen.

Unha das ferramentas recoñecidas polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo para a certificación de edificios existentes é CE³X. Este curso ten como obxectivo alcanzar, por parte do alumno, un coñecemento teórico e práctico suficiente do procedemento de certificación enerxética de edificios existentes CE³X, facilitando o desenvolvemento da súa carreira profesional neste ámbito.

O curso está dirixido a arquitectos, arquitectos técnicos, enxeñeiros industriais, enxeñeiros técnicos, e demais técnicos en posesión da titulación académica e profesional habilitante para a realización de proxectos de edificación ou as súas instalacións térmicas e que estean interesados en desenvolver as habilidades necesarias para realizar a actividade profesional da Certificación Enerxética de Edificios.

Datos do evento:
Docente: Jorge Cebreiro.  Arquitecto.
Duración: 12 horas.
Datas: 21 e 22 de novembro de 2014.
Horario: venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas e sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Onde: Atinne (C/ Anxo Rebollo 56-58 baixo – 15002 – A Coruña).
Prezos:
150 € Prezo ordinario
120 € Colexiados COAG

Máis información e inscrición aquí

CURSO DE INICIACIÓN Á CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES CON CE3X

La certificación energética de los edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios que obliga a expedir un certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de éstos que se construyan, vendan o alquilen.

Una de las herramientas reconocidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la certificación de edificios existentes es CE³X. Este curso tiene como objetivo alcanzar, por parte del alumno, un conocimiento teórico y práctico suficiente del procedimiento de certificación energética de edificios existentes CE³X, facilitando el desarrollo de su carrera profesional en éste ámbito.

El curso está dirigido a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales, ingenieros técnicos, y demás técnicos en posesión la titulación académica y profesional habilitante para la realización de proyectos de edificación o sus instalaciones térmicas y que estén interesados en desarrollar las habilidades necesarias para realizar la actividad profesional de la Certificación Energética de Edificios.

Datos del evento:
Docente: Jorge Cebreiro – Arquitecto.
Duración: 12 horas.
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2014.
Horario: viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Dónde: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña).
Precio:
150 € Precio ordinario
120 € Colegiados COAG

Máis información e inscrición aquí

Compartir