Remate do prazo para a inscrición nas listas de peritos 2020

7 Xan 2020

Lembramos que a data para a inscrición nas Listas de peritos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para o ano 2020, remata ás 23:59 h. do vindeiro 9 de xaneiro.

Tal e como se anuncia na Circular 21 2019, as solicitudes de inscrición en calquera das listas deberán realizarse ata as 23:59 horas do día 9 de xaneiro de 2020 exclusivamente a través do enlace indicado do portal corporativo colexial. Non obstante, o remate do prazo para anotarse nas listas da ATRIGA dependerá de cando se publique a resolución de dito organismo realizando a convocatoria para solicitar os listados. Está previsto que a mesma se publique a mediados de xaneiro de 2020. Por este motivo, cando se publique a resolución informarase mediante circular aos colexiados desta circunstancia e, en caso de considerarse oportuno, ampliaríase o prazo de inscrición nas listas da ATRIGA.

Ata o remate do prazo indicado, a inscrición non será definitiva, polo que, accedendo a ese enlace, cada colexiado poderá comprobar os termos da inscrición realizada e poderá anular a incorporación dentro do prazo indicado.


Finalización del plazo para la inscripción en las listas de peritos 2020

Recordamos que la fecha para la inscripción en las Listas de peritos del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para el año 2020, finaliza a las 23,59 h. del próximo 9 de enero.

Tal y como se anuncia en la Circular 21 2019, Las solicitudes de inscripción en cualquiera de las listas deberán realizarse hasta las 23:59 horas del día 9 de enero de 2020 exclusivamente a través del enlace indicado del portal corporativo colegial. No obstante, el final del plazo para anotarse en las listas de la ATRIGA dependerá de cuando se publique la resolución de dicho organismo realizando la convocatoria para solicitar los listados. Está previsto que la misma se publique a mediados de enero de 2020.

Por este motivo, cuando se publique la resolución se informará mediante circular a los colegiados de esta circunstancia y, en caso de considerarse oportuno, se ampliaría el plazo de inscripción en las listas de la ATRIGA.

Hasta el final del plazo indicado, la inscripción no será definitiva, por lo que, accediendo a ese enlace, cada colegiado podrá comprobar los términos de la inscripción realizada y podrá anular la incorporación dentro del plazo indicado.

Compartir