Convocatoria para a configuración dunha quenda de colexiados dispostos a actuar como alumnos colaboradores en actividades formativas 2019-2020

0
Posted by / 19 septiembre 2019 / Categories: Circulares, Emprego, Formación / 0 Comments

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia convoca PRAZAS DE ALUMNOS COLABORADORES para arquitectos colexiados, para dar apoio nas accións formativas colexiais no período 2019-2020, que se celebrarán nas Delegacións de Lugo, Ourense, Pontevedra a Vigo do Colexio.

Nas Delegacións de A Coruña, Ferrol e Santiago seguirase aplicando o listado configurado para o período 2018-2019.

Cada un dos ALUMNOS COLABORADORES seleccionados estará asignado a colaborar nas actividades desenvolvidas en cada unha das delegacións do Colexio de Arquitectos.

Máis información na Circular 18/2018.


Convocatoria para la configuración de un turno de colegiados dispuestos a actuar como alumnos colaboradores en actividades formativas 2019-220

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia convoca PLAZAS DE ALUMNOS COLABORADORES para arquitectos colegiados, para dar apoyo en las acciones formativas colegiales en el período 2019-2020, que se celebrarán en las Delegaciones de Lugo, Ourense, Pontevedra a Vigo del Colegio.

En las Delegaciones de A Coruña, Ferrol y Santiago se seguirá aplicando el listado configurado para el período 2018-2019.

Cada uno de los ALUMNOS COLABORADORES seleccionados estará asignado a colaborar en las actividades desenvolvidas en cada una de las delegaciones del Colegio de Arquitectos.

Más información en la Circular 18/2018.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube