Convocatoria dun proceso para a selección de obras realizadas no ámbito de Galicia para a súa inclusión na ruta “Construye 2020+” organizada pola Fundación Laboral de la Construcción

2 Xul 2021

O Obxecto da presente convocatoria é a selección de obras pola Comisión de Cultura do COAG que serán enviadas á Fundación Laboral de la Construcción para compoñer a Ruta Construye 2020+ no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

A Fundación Laboral de la Construcción é un dos socios da iniciativa “Construye 2020+” traballa para impulsar o emprego ‘verde’ na industria da construción, fomentando a capacitación e a acreditación profesional en Eficiencia Enerxética (EE), Sistemas de Enerxía Renovable (SER) e Edificios de Enerxía Case Nula (EECN).

Este impulso vese reflexado nas obras realizadas no ámbito da comunidade autónoma de Galicia a través da Ruta Construye 2020+, con este motivo, a Fundación Laboral da Construcción, en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, convoca o presente proceso de selección de obras para integrar.

A Ruta Construye 2020+, herdeira da «Ruta Construye 2020» -realizada entre xuño e xullo de 2016-, é unha campaña «móbil» de sensibilización e difusión, que percorrerá 15 cidades españolas para informar sobre as vantaxes da eficiencia enerxética e ensinar aos profesionais e pymes do sector as accións formativas desenvolvidas polo proxecto para mellorar as competencias “eco” dos traballadores.

Máis información na Circular 11 2021.


Convocatoria de un proceso para la selección de obras realizadas en el ámbito de Galicia para su inclusión en la ruta “Construye 2020+” organizada por la Fundación Laboral de la Construcción

El Objeto de la presente convocatoria es la selección de obras por la Comisión de Cultura del COAG que serán enviadas a la Fundación Laboral de la Construcción para componer la Ruta Construye 2020+ en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia.

La Fundación Laboral de la Construcción es uno de los socios de la iniciativa “Construye 2020+” trabaja para impulsar el empleo ‘verde’ en la industria de la construcción, fomentando la capacitación y la acreditación profesional en Eficiencia Energética (EE), Sistemas de Energía Renovable (SER) y Edificios de Energía Casi Nula (EECN).

Este impulso se ve reflejado en las obras realizadas en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia a través de la Ruta Construye 2020+, con este motivo, la Fundación Laboral de la Construcción, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, convoca el presente proceso de selección de obras para integrar.

La Ruta Construye 2020+, heredera de la «Ruta Construye 2020» -realizada entre junio y julio de 2016-, es una campaña «móvil» de sensibilización y difusión, que recorrerá 15 ciudades españolas para informar sobre las ventajas de la eficiencia energética y enseñar a los profesionales y pymes del sector las acciones formativas desarrolladas por el proyecto para mejorar las competencias “eco” de los trabajadores.

Más información en la Circular 11 2021.

 

Compartir