Aprobación de documentación de asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria: Contas anuais 2019

19 xuñ 2020

Tal e como se anuncia na Circular 13 2020, se pon a disposición dos colexiados a documentación correspondente ás Contas Anuais do COAG correspondentes ao exercicio 2019, para que se poida revisar, aínda que a Xunta Xeral ordinaria na que se someterán a aprobación non estea convocada de momento.

Lémbrase que a orde do día da Xunta Xeral, así como toda a información relativa aos asuntos a tratar na mesma, está dispoñible no apartado do panel de servizos da web colexial sobre as Xuntas Xerais no seguinte ENLACE.


Aprobación de documentación de asuntos a tratar en la Junta General ordinaria: Cuentas anuales 2019.

Tal y como se anuncia en la Circular 13 2020, se pone a disposición de los colegiados la documentación correspondiente a las Cuentas Anuales del COAG correspondientes al ejercicio 2019, para que se pueda revisar, aún que la Junta General ordinaria en la que se someterán a aprobación no esté convocada de momento.

Se recuerda que el orden del día de la Junta General, así como la información relativa a los asuntos a tratar en la misma, está disponible en el apartado del panel de servicios de la web colegial sobre las Juntas Generales en el siguiente ENLACE.

Compartir