Estes dous cursos teñen un dobre obxectivo:

  • Que o alumno coñeza as ferramentas de cálculo e adquira os coñecementos necesarios para aplicalas a diferentes tipos de actuacións. Para iso, os profesores resolverán e explicarán un bo número de casos prácticos que proporcionarán unha visión ampla da casuística que podemos atopar.
  • Facilitar, a través das gravacións da resolución e da explicación destes supostos prácticos, un repositorio de documentación e exemplos que poidan ser asimilables aos supostos que poden ter que resolverse posteriormente no desenvolvemento do traballo profesional.

read more…