Casos de éxito concursos

REMODELACIÓN DA PRAZA DE ARMAS. FERROL.

1. PROBLEMAS A RESOLVER

Neste caso:

 • Resolver de forma consensuada o tratamento dunha praza urbana.
 • Eliminar un aparcamento subterráneo obsoleto.
 • Aplicar na solución criterios de sustentabilidade e eficiencia enerxética.
 • Solventar o tráfico peonil e rodado na contorna.

2. SINATURA DE CONVENIO PREVIO

O COAG responsabilizouse na:

 • Redacción do pregos administrativos e técnicos.
 • Difusión da convocatoria entre todos os colexios de arquitectos de España.
 • Designar un xurado de calidade.
 • Compilar e dar calidade á documentación para entregar aos concursantes.
 • Resolver as consultas que xurdiron.
 • Publicar os traballos presentados vía web e en RRSS

3. BASES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

O COAG propuxo:

 • Os textos dos pregos Administrativos e técnicos.
 • Propúxose un programa de necesidades específico.
 • Concretouse a normativa técnica aplicable ao caso.
 • Asesorouse no cumprimento urbanístico.

4. DIFUSIÓN / VISITA / DÚBIDAS

O COAG realizou e coordinou:

 • A difusión do concurso a outros Colexios de Arquitectos, de España, mediante o CSCAE.
 • A implicación activa na resolución de dúbidas e a consecución daquela documentación que os concursantes requiriron.
 • A coordinación da visita ao lugar do concurso.

5. ENTREGA DE PROPOSTAS

Neste caso:

 • Presentáronse 48 propostas no rexistro municipal, que optaban a 3 premios. Optando o gañador ao encargo da obra.
 • Houbo antes unha consulta popular desde a ligazón: http://www.ferrol.es/decide/anteproxectos.aspx que sumaba un 25% ao xurado profesional.

6. FALLO

Neste caso:

 • Nomeouse un xurado técnico de calidade, no que ademais de membros do propio concello de Ferrol, estaba o COAG e membros da Dirección xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

7. DIFUSIÓN EN RRSS FALLO

O concurso tivo un importante impacto nos medios de comunicación: prensa, radio e TV, así como en RRSS.

O seu fallo, así como o resto de propostas premiadas foi publicada na web do COAG.

8. RESULTADO FINAL

Tras un ano de obras, a praza remodelada inaugurouse en maio de 2020, con resultado satisfactorio para a cidadanía.

CONCURSO TERMAL EN BANDE

1. PROBLEMAS A RESOLVER

Neste caso:

 • Completar cun equipamento termal, as termas existentes ao aire libre.
 • Potenciar turísticamente a zona.
 • Aplicar na solución criterios de sustentabilidade e eficiencia enerxética.

2. SINATURA DE CONVENIO PREVIO

O COAG responsabilizouse na:

 • Redacción do pregos administrativos e técnicos.
 • Difusión da convocatoria entre todos os colexios de arquitectos de España.
 • Designar un xurado de calidade.
 • Compilar e dar calidade á documentación para entregar aos concursantes.
 • Resolver as consultas que xurdiron.
 • Publicar os traballos presentados vía web e en RRSS

3. BASES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

O COAG propuxo:

 • Os textos dos pregos Administrativos e técnicos.
 • Propúxose un programa de necesidades específico.
 • Concretouse a normativa técnica aplicable ao caso.
 • Asesorouse no cumprimento urbanístico.

4. DIFUSIÓN / VISITA / DÚBIDAS

O COAG realizou e coordinou:

 • A difusión do concurso a outros Colexios de Arquitectos, de España, mediante o CSCAE.
 • A implicación activa na resolución de dúbidas e a consecución daquela documentación que os concursantes requiriron.
 • A coordinación da visita ao lugar do concurso.

5. ENTREGA DE PROPOSTAS

Neste caso:

 • Presentáronse 66 propostas no rexistro municipal, que optaban a 4 premios. Optando o gañador ao encargo da obra.

6. FALLO

Neste caso:

 • Nomeouse un xurado técnico de calidade, no que ademais de membros do propio concello de Bande, estaba o COAG, membro da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia e técnicos especialistas en uso balneario e calidade de augas.

7. DIFUSIÓN EN RRSS FALLO

 • O concurso tivo un importante impacto nos medios de comunicación: prensa, radio e TV, así como en RRSS
 • O seu fallo, así como o resto de propostas premiadas foi publicada na web do COAG.

8. RESULTADO FINAL

 • Neste momento están a conseguirse os correspondentes premisos sectoriais para poder iniciar a obra.
 • Tanto a actuación previa do concurso, como a próxima construción conta con fondos da Deputación de Ourense.

Contacto

Teléfono: 981 552 400

Correo electrónico: concursos@colexiodearquitectos.org