Publicadas as novas FICHAS DE SERVIDUMES COAG – APLU

29 maio 2024

Xa están dispoñibles as novas FICHAS DE SERVIDUMES, elaboradas no marco do convenio entre a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Estas fichas recollen a complexa normativa sectorial, tanto autonómica como estatal, que os técnicos relacionados co sector da Edificación e da Planificación Urbanística, profesionais libres e técnicos municipais da Administración deben afrontar diariamente no desempeño do seu traballo. Este labor analítico e de síntese condénsase nunha representación gráfica da lexislación técnica e urbanística sectorial, dando como resultado este conxunto de fichas que se presentan en dous formatos, web e imprimible, para facilitar o seu manexo por parte dos profesionais aos que van destinadas.

Pódese acceder ás fichas no seguinte [+ENLACE]

Compartir