Ourense…OLLADAS NA RÚA 1

25 Mar 2014

MARZO 2014

O próximo venres 28 invitámoste á 1ª OLLADA NA RÚA. Terá lugar na C/ Curros Enríquez nº1 para falar e reflexionar sobre o edificio da Torre de Ourense, obra do arquitecto Antonio Alés Reinlein. Para iso contaremos coas visións de Moncho Conde Corbal dende o punto de vista do cidadán e de José Javier Suances Pereiro dende o punto de vista do arquitecto.
¿MIRAMOS TODOS XUNTOS E CONTÁMONOLO?

 MARZO 2014

El próximo viernes 28 te invitamos a la 1ª OLLADA NA RÚA. Tendrá lugar en la C/ Curros Enríquez nº1 para hablar y reflexionar sobre el edificio de la Torre de Ourense, obra del arquitecto Antonio Alés Reinlein. Para ello contaremos con las visiones de Moncho Conde Corbal desde el punto de vista del ciudadano y de José Javier Suances Pereiro desde el punto de vista del arquitecto. ¿MIRAMOS TODOS JUNTOS Y NOS LO CONTAMOS?

0016 02

Torre de Ourense

Cando nos anos sesenta a Caixa de Aforros Provincial adoptou a iniciativa de construír no centro da cidade de Ourense unha actuación que albergaría un conxunto de actividades das que a cidade estaba necesitada corríase o perigo de caer en algo disperso, de infeliz resultado, e mesmo baseado en deseños historicistas (por exemplo o Edificio España na Praza de España de Madrid). En Ourense tivemos a sorte de que a actuación se puxo en mans de Antonio Alés, magnífico arquitecto, ourensán de adopción, que conseguiu agrupar as actividades dun hotel, locais de ocio, reunión, entidades culturais, administrativas, etc.

¿E como o fixo? Nun só edificio en altura, no centro da cidade.
Ampla edificación en plantas inferiores para o hotel, cafetaría, vivendas e entidades e actividades públicas ata unha liña de altura de cornixa de edificacións próximas, e un corpo central de planta sensiblemente rectangular con dezasete alturas, superando amplamente en vertical á base e que albergaba apartamentos do hotel e remataba na última planta cunha espectacular e coñecida cafetaría, acristalada no seu perímetro. Era o remate á torre. O edificio, de magnífica concepción, deseño, alta calidade de construción, excelente elección dos seus materiais, pódese enmarcar dentro do movemento moderno no que destacou o seu arquitecto.

¿E como se enmarca no urbanismo da cidade? Pois admirablemente ben. Un edificio de altura, unha torre, esixe máis que ningún unhas calidades de sensibilidade no deseño, de composición volumétrica, de conciencia da súa singularidade, que só un profesional arquitecto pode ofrecer polos seus coñecementos específicos adquiridos e condicións persoais innatas axeitadas. E máis se é da calidade profesional do que o fixo.

……….

 Torre de Ourense

Cuando en los años sesenta la Caja de Ahorros Provincial adoptó la iniciativa de construir en el centro de la ciudad de Ourense una actuación que albergaría un conjunto de actividades de las que la ciudad estaba necesitada se corría el peligro de caer en algo disperso, de infeliz resultado, e incluso basado en diseños historicistas (por ejemplo el Edificio España en la Plaza de España de Madrid). En Ourense tuvimos la suerte de que la actuación se puso en manos de Antonio Alés, magnífico arquitecto, ourensano de adopción, que consiguió agrupar las actividades de un hotel, locales de ocio, reunión, entidades culturales, administrativas, etc.

 ¿Y cómo lo hizo? En un solo edificio en altura, en el centro de la ciudad.

Amplia edificación en plantas inferiores para el hotel, cafetería, viviendas y entidades y actividades públicas hasta una línea de altura de cornisa de edificaciones cercanas, y un cuerpo central de planta sensiblemente rectangular con diecisiete alturas, sobrepasando ampliamente en vertical a la base y que albergaba apartamentos del hotel y acababa en la última planta con una espectacular y conocida cafetería, acristalada en su perímetro. Era el remate a la torre. El edificio, de magnífica concepción, diseño, alta calidad de construcción, excelente elección de sus materiales, se puede enmarcar dentro del movimiento moderno en el que destacó su arquitecto.

¿Y cómo se enmarca en el urbanismo de la ciudad? Pues admirablemente bien. Un edificio de altura, una torre, exige más que ninguno unas cualidades de sensibilidad en el diseño, de composición volumétrica, de conciencia de su singularidad, que solo un profesional arquitecto puede ofrecer por sus conocimientos específicos adquiridos y condiciones personales innatas adecuadas. Y más si es de la calidad profesional del que lo hizo.

texto elaborado por Luis Garayzabal

Diapositiva 1

Compartir