Gañadores dos Premios de Arquitectura Cubertas Tejas Verea 2021

14 Dec 2021

A empresa Tejas Verea e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) entregaron o sábado 4 de decembro en Mesía os premios internacionais de arquitectura Cubertas Tejas Verea.

Os Premios Internacionais de Arquitectura Cubertas Tejas Verea é un certamen organizado por Tejas Verea en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Está dirigido a profesionais da arquitectura para distinguir obras ou solucións destacadas en cubertas realizadas con tellas cerámicas Verea.

A primeira edición dos Premios distinguirá obras finalizadas entre xaneiro do 2018 a decembro de 2020 con cuberta inclinada de tella cerámica, valorando positivamente aquelas que fosen instaladas utilizando o Verea System.

Gañadores dos Premios de Arquitectura Cubertas Tejas Verea 2021

 • Obra gañadora: Vivenda unifamiliar en Gobiendes (Colunga, Asturias)
 • Arquitecto: Enrique Perea Caveda
 • Ubicación: Gobiendes – Colunga (Asturias)
 • Ano de finalización: 2019
 • Modelo de tella utilizado: Tella Verea Curva Capcana
 • Dimensións da cuberta: 400 m²
 • Memoria do proxecto:

A edificación proposta, pretende dar resposta ao programa de necesidades e á extraordinaria situación da parcela fronte a unha serra, así como á súa magnífica contorna natural – rural, interpretando as raíces da arquitectura local, particularizadas para esta situación e que poderiamos estruturar nos seguintes puntos:

 • Tipoloxía de vivenda con entrada protexida polo Norte e totalmente orientada ao Sur. Un rectángulo cos usos vivideros, mais un brazo en T ao Norte con anexos (garaxe con altillo, cuarto de lavadoiro e instalacións e praza de aparcamento cuberta).
 • Organización lineal do rectángulo vividero cos espazos servidores ao Norte (acceso, escaleira, baños) e os servidos ao Sur.
 • A zona principal vividera desenvólvese ao redor dun soportal protexido de dobre altura que, mirando ao Sur, convértese no espazo protagonista da casa. Estar, comedor, cociña e soportal forman a unidade de vida da casa e este último enlaza cos espazos da planta alta.
 • Volume descomposto para aproximarse a unha escala rural con esquema 2 – 3 – 2 segundo os módulos estruturais da súa fronte Sur. Estrutura aditiva, totalmente modulada (módulo de 1.20 m) con estrutura principal metálica na súa maior parte vista e estrutura secundaria en madeira laminada, igualmente vista.
 • Caixa orientada: Tres fachadas opacas pechadas cun muro reforzado con estrutura metálica, moi illado térmicamente cun sistema SATE e a cuarta fachada con estrutura metálica vista, totalmente acristalada con carpinterías de aluminio.
 • Cuberta a dúas augas descomposta en tres pezas mais o á de anexos, con grandes beirados, composta por paneis tipo sandwich e sistema de cuberta VEREA SYSTEM acabado con tella curva VEREA modelo CAPCANA.
 • Elección ponderada de materiais tanto pola súa durabilidade, fácil mantemento e a súa entoación para integrarse na contorna.
 • A casa con alto nivel de illamento térmico, é un perfecto captador térmico pola súa fachada acristalada orientada ao Sur, actuando como acumuladores os solados de gres, polo que as necesidades de calefacción son mínimas, cunha instalación de aerotermia e chan radiante. No verán funcionan as ventilacións cruzadas non necesitando refrixeración.
 • O estar de planta alta ábrese ao soportal de dobre altura coa serra de fondo e ao Norte con vistas á próxima costa.
 • A casa ten opción de pecharse completamente como un estoxo con persianas de seguridade, por protección de todo tipo, climatolóxica e para posibilitar a regulación de luz e control solar.

 • Obra gañadora: Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil
 • Arquitecto:Alfredo Freixedo Alemparte y Pedro Diéguez Iglesias – Oikos Estudio SLP
 • Ubicación: Para de Sil, Ourense
 • Ano de finalización: 2019
 • Director de execución: Francisco Javier López Calvo
 • Empresa constructora: Construcciones Orega S.L.
 • Modelo de tella utilizado: Tella Verea Curva Ribeira Sacra
 • Dimensións da cuberta: 582,15 m²
 • Memoria do proxecto:

A fábrica da igrexa románica inicia o conxunto monumental de Santa Cristina. Na súa construción, a finais do século XII, concéntranse os maiores esforzos das obras emprendidas, a fin de dotar ao edificio monástico dunha igrexa que pola adopción da planta de cruz latina.

Na súa construción danse cita dentro dun programa románico de estilo plenamente formado, a incorporación, pola continuación das obras no século XIII, de elementos goticistas que se manifestan na adopción de arcos apuntados para a cubrición da nave e na arquería da base da torre, sendo esta un dos elementos máis peculiares do monumento e único exemplar do seu estilo protogótico galego.

O edificio do mosteiro de Santa Cristina, encostado á igrexa abacial, presenta o vello emprazamento, seguindo o coñecido plan benedictino de agrupar as dependencias monasteriales en torno ao claustro, plan que ao ser adoptado polo Císter, conformaría a tradicional disposición monástica galega.

A presente obra realízase no corazón da Ribeira Sacra, sobre o Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, Ben declarado de Interese Cultural (BIC) coa categoría de monumento segundo decreto 78 de 2/04/09, DOG de 17/04/09.

Leste equipo redactor consolidou a ruína no ano 1987 cun resultado similar ao que ofrece actualmente, despois desta data acometéronse algunhas obra menores como a creación dunha rampla exterior  con excesiva pendente que agora se corrixe facéndoa máis practicable.

 • Descrición da obra e fases do proxecto:

Existía unha rampla para minusválidos con pendentes do 20%, modificando todo o percorrido, chegariamos a unha rampla practicable con pendentes do 12%.

Repárase a cuberta que actualmente ten tellas en mal estado, onduline baixo tella danada e seguramente algunha limahoya cedida con goteo cara ao enlatado de madeira.

Reparación de encontro de cuberta con torre e cuberta de solarium de nacente.

Na solución de cuberta adoptada exponse o Sistema Verea, recollido no DIT Nº 5905/18, cobertura ventilada de tella cerámica.

O sistema deseñado para esta solución consta de: establecido de madeira de castiñeiro existente, sobre o cal se coloca unha lámina impermeable transpirable ONDUTISS AIR 135, impermeabilización cunha lámina bituminosa ONDULINE Baixo Tella DRS BT-150 PLUS, a cal será sustento da tella cerámica Verea.

No perímetro realízase un remate con láminas de Zinc con goterón circular, colocadas sobre lámina de nódulos.

As cumbreras, así como as súas limatesas realízanse mediante pezas cerámicas de dimensións 50×23 cm, fixadas a perfil de aceiro galvanizado do sistema Verea, protexido con lámina impermeable transpirable.

O modelo de tella denomínase RIBEIRA SACRA, foi deseñado na súa cor e acabado, no momento da obra para esta obra. Foi a base dunha liña de produción, denominada RIBEIRA SACRA, sendo Santa Cristina de Ribas de Sil unha referencia para o seu emprego noutras edificacións.

Web de Tejas Verea

ACTA DO XURADO: acta_04_11_2021 PREMIOS TEJAS VEREA

Visita a las instalaciones:

 

 

Compartir