Clase de José Fariña no Máster en Rexeneración Urbana e Rehabilitación

28 Abr 2014

O próximo venres 2 de maio o Catedrático de Urbanismo da Escola de Arquitectura de Madrid José Fariña ofrecerá no Máster en Rexeneración Urbana e Rehabilitación unha clase á que están invitados a asistir todos os membros do COAG.

José Fariña, santiagués de nacemento, é un profundo coñecedor do noso territorio, que constitúe un dos seus temas de estudo favoritos dende que dedicou a súa Tese Doutoral aos asentamentos rurais galegos.

As súas agudas formulacións  sobre cidade e territorio, difundidas a través de multitude de escritos e do seu blog, El blog de José Fariña, constitúen unha referencia unanimemente recoñecida de rigor e sensatez, e obríganos a volver a mirada unha e outra vez sobre a lóxica das nosas formas de vida.

O Máster en Rexeneración Urbana e Rehabilitación, do que a clase forma parte, comezou a impartirse en Santiago de Compostela o ano 2005, e dende entón pasaron polas súas aulas máis de 200 arquitectos.

A clase terá lugar no Centro de Estudos Avanzados da Universidade de Santiago de Compostela (Parque Vista Alegre, rúa Salvadas s/n. Santiago de Compostela), entre as 16.00 e as 20.30 horas da tarde, e o seu contido será o seguinte:

01.- A cidade hixiénica.
02.- Plan obsoleto.
03.- Características do noso planeamento.
04.- O século XXI.
05.- A cidade fragmentada.
06.- A natureza confinada.
07.- O espazo público tradicional.
08.- Algúns temas centrais a considerar.
09.- O novo planeamento urbanístico español.
10.- Rehabilitación e renovación.

……….

Clase de José Fariña en el Máster en Regeneración Urbana y Rehabilitación

El próximo viernes 2 de mayo el Catedrático de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid José Fariña ofrecerá en el Máster en Regeneración Urbana y Rehabilitación una clase a la que están invitados a asistir todos los miembros del COAG.

José Fariña, santiagués de nacimiento, es un profundo conocedor de nuestro territorio, que constituye uno de sus temas de estudio favoritos desde que dedicó su Tesis Doctoral a los asentamientos rurales gallegos.

Sus agudos planteamientos sobre ciudad y territorio, difundidos a través de multitud de escritos y de su blog, El blog de José Fariña, constituyen una referencia unánimemente reconocida de rigor y sensatez, y nos obligan a volver la mirada una y otra vez sobre la lógica de nuestras formas de vida. 

El Máster en Regeneración Urbana y Rehabilitación, del que la clase forma parte, comenzó a impartirse en Santiago de Compostela el año 2005, y desde entonces han pasado por sus aulas más de 200 arquitectos.

La clase de José Fariña tendrá lugar en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Compostela (Parque Vista Alegre, rúa Salvadas s/n, Santiago de Compostela), entre las 16.00 y las 20.30 horas de la tarde, y su contenido será el siguiente:

01.- La ciudad higiénica.
02.- Planeamiento obsoleto.
03.- Características de nuestro planeamiento.
04.- El siglo XXI.
05.- La ciudad fragmentada.
06.- La naturaleza confinada.
07.- El espacio público tradicional.
08.- Algunos temas centrales a considerar.
09.- El nuevo planeamiento urbanístico español.
10.- Rehabilitación y renovación.

imagen – José Fariña, 2010, http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=6155

 

 

Compartir