Oferta de emprego por BECA

9 Out 2019

Empresa dedicada á comercialización por xunto de compoñentes eléctricos   con sede en Culleredo (A Coruña), selecciona arquitecto/a para o seu departamento comercial / oficina técnica. 

Funcións: Colaborar no cálculo e confección de orzamentos. -Trato con comerciais. -Interpretación de planos. -Deseño de instalacións. – Realización de esquemas

Tipo de BECA: FUAC o FEUGA

Os interesados deben enviar o seu C.V. a:  a.iglesias@tecsoled.com


Empresa dedicada a la  comercialización al por mayor de componentes eléctricos   con sede en Culleredo (A Coruña), selecciona arquitecto/a para su departamento comercial / oficina técnica. 

Funciones: Colaborar en el  cálculo y confección de presupuestos. -Trato con comerciales. -Interpretación de planos. -Diseño de instalaciones. – Realización de esquemas

Tipo de BECA: FUAC o FEUGA

Los interesados deben enviar su C.V.  a:  a.iglesias@tecsoled.com

Compartir