Jornada ‘Caducidad y nulidad de Licencias Urbanísticas’, José María Domínguez Blanco, 06/05/2020

ir a portada canal COAG

Debe aceptar as cookies de YouTube para ver este video.
Aceptando, vostede accederá ao contido de YouTube, un servizo prestado por unha empresa externa.

Política de privacidade de YouTube

Si vostede acepta, a súa eleccción será gardada e a páxina se refrescará.