Urbanismo

Abierta matrícula cursos COAG-EGAP noviembre_diciembre 2022

Abierta matrícula cursos COAG-EGAP noviembre_diciembre 2022

Está abierta la matrícula de los cursos coorganizados por el COAG y la EGAP para los meses de noviembre y diciembre. El itinerario formativo en urbanismo y ordenación del territorio está formado por el Curso de Técnico Superior en Urbanismo, actualmente en desarrollo,...

read more
Abierta matrícula cursos COAG-EGAP noviembre_diciembre 2022

Cursos COAG-EGAP noviembre_diciembre 2022

El itinerario formativo en urbanismo y ordenación del territorio está compuesto por el Curso de Técnico Superior en Urbanismo, actualmente en desarrollo, y una serie de cursos de 32 horas, que tienen la consideración de módulos optativos para los alumnos del Curso...

read more

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre a posibilidade de outorgar licencias de primeira ocupación parcial ao abeiro da normativa vixente no suposto de vivendas unifamiliares ou locais situados nestes edificios.

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación a cuestión da referencia nas que se ven detectando a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes...

read more
O Concello de Marín incorpórase á interoperabilidade co COAG

O Concello de Marín incorpórase á interoperabilidade co COAG

A partires do día 1 de novembro o Concello de Marín incorporarase á interoperabilidade co COAG a través da plataforma "pasaxe". Este servizo é froito do convenio asinado entre o COAG e a Xunta de Galicia. Así, a partires do día 1 de novembro, consignando o código de...

read more