Boletín de Información 11 - 2024

Colexio | Emprego | Eventos

Colexio

Resultado convocatoria obras Praza da Quintana

#COAGconta: definición, temáticas, modalidades e programación segundo trimestre [abril-xuño]

Bolsa de xurados do COAG

A Xunta de Goberno do COAG acordou a creación da BOLSA DE XURADOS DO COAG cos seguintes obxectivos:

  • Dar oportunidade á profesión de contar con procesos de valoración de calidade, algo que beneficiaría en primeiro termo aos arquitectos/as concorrentes e, en xeral, á arquitectura.

  • Garantir a selección das mellores propostas dun modo transparente.

  • Poder seleccionar perfís de xurados adaptados á temática de cada concurso.

  • Garantir as retribucións dos membros do xurado.

  • Axudar a que os xurados se compoñan conforme ás previsións do artigo 187, apartados 2 e 3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público.

Enlace á noticia.

COAG8M Construíndo a igualdade

Conferencia Albert Cuchí - Santiago y su pasado

El CSCAE busca dos candidatos que participen en el proyecto de financiación europea CONCRETO

Gravación da presentación da Guía Veciñal de Rehabilitación

Conferencia de Betsaida Curto Reyes

//CICLO DE CONFERENCIAS //AL NORTE //RVR Arquitectos

Emprego

Ofertas de emprego público

Ofertas de emprego

Eventos

17º Salón de la Prevención y Seguridad Laboral

XVIII Curso Verano AEC- VI Edición Introducción en Sistemas de Información Geográfica y Cartografía con el entorno R

II Congreso de Contratación Pública: por unha contratación máis áxil, eficaz, en igualdade e sostible

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
Correo-e:
secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400