Actuaciones del Colegio

23-09-2022
Gratuidad de los gastos del servicio de visado y registro de los trabajos relacionados con los inmuebles afectados por los incendios de julio de 2022
19-08-2022
O Tribunal Administrativo de Galicia desestima o recurso do COAG contra os pregos da contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo modelo residencial de maiores da Xunta de Galicia no Centro Residencial de atención a persoas dependentes (CRAPD 1) en Vigo.
10-08-2022
O COAG presenta recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia contra a licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a contratación do Servizo de redacción de proxecto básico e de execución e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo Modelo Residencial de Maiores da Xunta de Galicia no Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD 1) en Vigo (Pontevedra) incluído dentro do «Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia- financiado pola Unión Europea-NEXTGENERATIONUE» (Nº Expte 45/2022) referencia do expte CPS-2022-0014.
22-06-2022
O Concello de Cangas comunica a Resolución desestimatoria do recurso de resposición presentado polo COAG en impugnación das condicións do Contrato de menor (cm22/71) do Concello de Cangas para a contratación do servizo de redacción do proxecto de obra «Rehabilitación das Vivendas Sociais de Nazaret», en defensa das competencias profesionais
06-06-2022
Suxestións do COAG ao proxecto de Decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de Accesibilidade de Galicia.
25-05-2022
Criterio interpretativo da Dirección Xeral de Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre o artigo 42 do Plan Básico Autonómico relativo á altura da edificación