Convocatoria para a contratación dun/dunha arquitecto/a para a Delegación da Coruña

22 Mar 2019

Tal e como se anuncia na Circular 4 2019, publicáronse as Bases da convocatoria pública de contratación dun/dunha arquitecto/a para a Delegación da Coruña do COAG.

Adxúntase o texto da circular.

Circular 4 2019 Secretaria


Convocatoria para la contratación de un/una arquitecto/a para la Delegación de A Coruña

Tal y como se anuncia en la Circular 4 2019, se publicaron las Bases de la convocatoria pública de contratación de un/una arquitecto/a para la Delegación de A Coruña del COAG.

Se adjunta el texto de la circular.

Compartir