Axenda
Boletín de Información 21 - 2023

Colexio | Concursos  | Convocatorias | Emprego | Eventos


Colexio

Aprobación de documentación de asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 30 de maio de 2023: Memoria de Xestión colexial 2022

Publicación: 23 de maio  
Tal e como se indica na Circular 12 2023, está dispoñible no apartado de Xunta Xeral do Panel de Servizos, a Memoria de Xestión colexial de 2022, que se someterá á súa aprobación pola Xunta Xeral ordinaria que terá lugar o vindeiro 30 de maio de 2023.
Enlace á noticia.

Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

Publicación: 24 de maio  
Atópase en período de presentación de suxestións, ate o 1 de xuño, o anteproxecto de Decreto de modificación de determinados aspectos do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as Normas de Habitabilidade de Vivenda de Galicia.
Enlace á noticia

Xornada: Cara un patrimonio cultural accesible e inclusivo. Unha visión holística do patrimonio cultural.

Publicación: 3 de maio Santiago de Compostela, 25 e 26 de maio
Xornadas adicadas a expoñer e analizar a problemática e casuística derivada da necesidade de acadar un patrimonio cultural accesible no marco do Anteproxecto de Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia.

Estas xornadas están coorganizadas pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia.
Enlace á noticia

La gobernanza del área metropolitana de Santiago de Compostela, una perspectiva Europea de áreas metropolitanas medias

Publicación: 16 de mayo  
El lunes 29 de mayo, la delegación de Santiago del COAG en colaboración con el ATENEO D SANTIAGO, celebrará la ponencia impartida por los arquitectos Ignacio Cerrada Gonzalo y Lucía Cerrada Morato con el título “La gobernanza del área metropolitana de Santiago de Compostela, una perspectiva Europea de áreas metropolitanas medias”.
Acceso libre hasta completar la capacidad de la sala. No se reservan plazas.
Enlace a la noticia

Curso “A autorización administrativa de obras e actividades [licenzas, comunicacións previas]. O rexime das actuacións e edificacións ilegais

Publicación: 24 de maIo  
O obxectivo deste curso é que os alumnos adquiran os coñecementos necesarios para o exercicio profesional, relacionados cos procedementos vinculados á autorización de obras e actividades, incluíndo as últimas modificacións introducidas nos devanditos procedementos polas leis 18/2021 e 7/2022, de 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas de Galicia, que entre outras, inclúen, como principais novidades, a tramitación da licenza de obras co proxecto básico e a primeira ocupación polo procedemento de comunicación previa.

Ademáis, analizaranse, desde un enfoque práctico, os principais aspectos relacionados coa disciplina urbanística e os diferentes procedementos vinculados ás edificacións e actuacións levadas a cabo sen título habilitante.
Enlace á noticia

Programa de axuda ó despregamento de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos en edificios

Publicación: 24 de maIo  
As axudas do programa 2 para implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos, que se poden solicitar ata o 31 de decembro de 2023, aínda contan con crédito suficiente.
Enlace á noticia

Clube de Lectura Hai Mulleres – Marilar Aleixandre “As malas mulleres”

Publicación: 16 de maio  
Estamos de volta cun novo clube de lectura. O vindeiro 8 de xuño leeremos o libro “As malas mulleres”, Premio Nacional de Narrativa 2022, xunto coa autora Marilar Aleixandre e contaremos coa compañía de Teresa Táboas que será quen dirixa a conversa xunto coa autora.
Enlace á noticia

CASOS DE ÉXITO. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE. 04 Rehabilitación energética edificio de viviendas BF42

Publicación: 22 de mayo  
Gravación da xornada 04 Rehabilitación energética edificio de viviendas BF42 C/ Pensamentos 2-14, 15008 A Coruña Jorge Álvarez Rúa | Terceroderecha arquitectos.
Enlace á noticia

Dispoñible a gravación da Conferencia “ESCENARIOS…” de Abalo Alonso, Arquitectos

Publicación: 19 de maio  
Está dispoñible no CanalCOAG a gravación da conferencia celebrada o pasado 10 de maio, enmarcada na cuarta edición do ciclo Próximos 2023 organizado pola Delegación de Santiago.
Enlace á noticia

Concursos

Concurso de redacción de estudo de detalle, redacción de proxecto e dirección de obra para a construción de 66 vivendas de promoción pública en Ourense

Publicación: 23 de maio  
Ampliado en 35 días naturais o prazo de presentación de ofertas da licitación da Contratación do servizo de redacción de estudo de detalle, redacción de proxecto e dirección de obra para a construción de 66 vivendas de promoción pública (VPP), garaxes e rochos nas parcelas 5, 6 e 7 do SU-48, Polígono 1, Praza de Cambedo de Raia Ourense.
Enlace á noticia.

Concurso de redacción de proxecto e dirección de obra para a construción de 20 vivendas de promoción pública no Concello de Mos (Pontevedra)

Publicación: 23 de maio  
Ampliado en 30 días naturais o prazo de presentación de ofertas da licitación da Contratación do servizo de redacción de proxecto e dirección da obra para a construción de 20 vivendas de promoción pública (VPP), garaxes e rochos, no Barrio de San Eleuterio -Tameiga, polígono 52-parcela 702, do Plan Parcial de San Eleuterio, Concello de Mos (Pontevedra).
Enlace á noticia

Concurso para el Pabellón Universal de España en Osaka, Kansai, Japón, en la Exposición Universal 2025

Publicación: 22 de mayo  
Esta licitación, convocada por Acción Cultural Española (AC/E), para la Redacción del Proyecto Básico y Proyecto Ejecutivo de diseño de arquitectura y oferta expositiva integral del Pabellón de España en la exposición Universal Expo 2025, Osaka, Kansai, Japón, representa una oportunidad para visibilizar la calidad de la arquitectura española, reconocida a nivel internacional, y ahora específicamente protegida como bien de interés general por la Ley de Calidad de la Arquitectura.
Enlace a la noticia

Convocatorias

Curso de formación específica Cálculo de Estructuras de Madera

Publicación: 22 de mayo  
La Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con XERA (Axencia Galega da Industria Forestal) anuncian el curso de Cálculo de Estructuras de Madera.
Enlace a la noticia

Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2023

Publicación: 10 de maio  
No ano 2023 convócase o Premio na categoría de INTERVENCIÓNS PRIVADAS NO PATRIMONIO CONSTRUÍDO E A SÚA CONTORNA, que ten por obxecto recoñecer aquelas intervencións que recuperen o patrimonio construído e poñan en valor a súa contorna.
Enlace á noticia

Emprego

Concello de Frades - Unha praza de arquitecto/a

Publicación: 22 de maio  
No BOE de 22 de mayo, se publica a Resolución do Concello de Frades (A Coruña), referente á convocatoria para proveer varias prazas, entre as que figura unha praza de arquitecto/a. Esta publicación inicia o prazo de presentación de solicitudes.
Enlace á noticia.

Eventos

Jornada “Innovación, industrialización y sostenibilidad” Porcelanosa Grupo

Publicación: 24 de mayo  
El próximo jueves 1 de junio, a las 18,00 horas, tendrá lugar en la Delegación de Vigo esta Jornada sobre Innovación, Industrialización y Sostenibilidad, con la presentación de los nuevos desarrollos del Grupo Porcelanosa.
Enlace a la noticia

XORNADA PRESENCIAL_CONTROL E SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN DO SATE

Publicación: 10 de maio  
EGrupo Puma empresa que se dedica á fabricación de produtos e solucións técnicas para a construción, presenta estás xornadas presenciais co obxetivo de aportar os coñecementos e detalles técnicos necearios para a correcta execución dos SATE.
29 de maio – VIGO

30 de maio – PONTEVEDRA / SANTIAGO

31 de maio – A CORUÑA

01 de xuño – LUGO.
Enlace á noticia

 
Boletíns anteriores na web
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
Correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400