Xunta Xeral ordinaria de 29 de maio de 2019 | Documentación

7 May 2019

Tal e como se anuncia na circular 11 2019, está dispoñible nova documentación para a Xunta Xeral ordinaria a celebrar o vindeiro 29 de maio de 2019.

Pode consultarse no apartado da Xunta Xeral no Panel de Servizos da web colexial.


Junta General ordinaria de 29 de mayo de 2019 | Documentación

Tal y como se anuncia en la circular 11 2019, está disponible nueva documentación para la Junta General ordinaria a celebrar el próximo 29 de mayo de 2019.

Puede consultarse en el apartado de la Junta General en el Panel de Servicios de la web colegial.

Compartir