A partir deste xoves día 15 o “token” de visado deixará de ser válido

13 Oct 2015

Lembramos que na circular 12/2015 se establece que o certificado dixital colexial contido no «token» de visado deixará de ser válido a partir deste xoves 15/10/2015, non podendo utilizarse o «token» a partir de entón para a tramitación do visado de ningún tipo de documentación.

Así, recomendamos a utilización, desde este momento, dos certificados dixitais «de cidadá» (FNMT, DNIe, camerfirma, firmaprofesional), xa soportados por COAGEstudio dende maio de 2014, para a tramitación habitual do visado colexial.

No seguinte enlace poderás acceder ás preguntas e respostas máis frecuentes respecto do uso dos certificados dixitais «de cidadá» en COAGEstudio.

Para formular calquera consula ao respecto, podes dirixirte á plataforma de consultas telemáticas.

————–

Recordamos que en la circular 12/2015 se establece que el certificado digital colegial contenido en el “token” de visado dejará de ser válido a partir de este jueves 15/10/2015, no pudiendo utilizarse el “token” a partir de dicha fecha para la tramitación del visado de ningún tipo de documentación.

Así, recomendamos la utilización, desde este momento, de los certificados digitales “de ciudadano” (FNMT, DNIe, camerfirma, firmaprofesional), ya soportados por COAGEstudio desde mayo de 2014, para la tramitación habitual del visado colegial.

En el siguiente enlace podrás acceder a las preguntas y respuestas más frecuentes respecto al uso de los certificados digitales «de ciudadano» en COAGEstudio. Para formular cualquier consulta al respecto puedes dirigirte a la plataforma de consultas telemáticas.

Compartir