ROCKWOOL. Xornada técnica: Rehabilitación e obra nova. Sistema de fachada REDArt® e REDAir™

8 Sep 2015

ROCKWOOL é líder mundial no sector do illamento cunha ampla liña de produtos aptos para todo tipo de aplicacións para a construción e acondicionamento de vivendas e edificios non residenciais. Ademais doutros produtos relacionados coa construción, como teitos acústicos e ou paneis de revestimento, o Grupo traballa para contribuír ao desenvolvemento de edificios enerxéticamente máis eficientes e a proba de incendios, cunha boa acústica e un ambiente interior confortable.
O obxectivo da Xornada é dar a coñecer aos técnicos asistentes dous novos sistemas de illamento de fachadas ROCKWOOL.
REDArt® é o novo Sistema de Illamento Térmico polo Exterior (SATE) desenvolvido por ROCKWOOL, concibido para mellorar a eficiencia enerxética proporcionando un acabado decorativo atractivo.
REDAir™ é o primeiro sistema de fachada ventilada do mercado que une a liberdade de deseño coas máis altas prestacións en materia de durabilidad, seguridade, confort e eficiencia enerxética.

Programa da Xornada
– Introdución
– Sistema SATE: REDArt®
– Sistema Fachada Ventilada: REDAir™

Relatores
Jordi Guivernau, Arquitecto. Membro do Departamento Técnico de ROCKWOOL.

Datas e lugares de celebración, máis información e inscricións nos seguintes enlaces:
A Coruña, martes 22 de setembro
Vigo, mércores 23 de setembro

……….

Jornada técnica: Rehabilitación y obra nueva. Sistema de fachada REDArt® y REDAir™
ROCKWOOL es líder mundial en el sector del aislamiento con una amplia línea de productos aptos para todo tipo de aplicaciones para la construcción y acondicionamiento de viviendas y edificios no residenciales. Además de otros productos relacionados con la construcción, como techos acústicos y o paneles de revestimiento, el Grupo trabaja para contribuir al desarrollo de edificios energéticamente más eficientes y a prueba de incendios, con una buena acústica y un ambiente interior confortable.
El objetivo de la Jornada es dar a conocer a los técnicos asistentes dos nuevos sistemas de aislamiento de fachadas ROCKWOOL.
REDArt® es el nuevo Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) desarrollado por ROCKWOOL, concebido para mejorar la eficiencia energética proporcionando un acabado decorativo atractivo.
REDAir™ es el primer sistema de fachada ventilada del mercado que une la libertad de diseño con las más altas prestaciones en materia de durabilidad, seguridad, confort y eficiencia energética.

Programa de la Jornada
– Introducción
– Sistema SATE: REDArt®
– Sistema Fachada Ventilada: REDAir™

Ponentes
Jordi Guivernau, Arquitecto. Miembro del Departamento Técnico de ROCKWOOL.

Fechas y lugares de celebración, más información e inscripciones en los siguientes enlaces:
A Coruña, martes 22 de septiembre
Vigo, miércoles 23 de septiembre

Compartir