Oferta de emprego

Oferta de emprego

Grupo TRAGSA selecciona arquitecto/a para prestar apoio en labores de valoración técnica e económica de esptes. de subvencións en Santiago de Compostela. REQUISITOS: -Formación requirida: Titulación Universitaria Superior (Nivel MECES 3) en Arquitectura. Titulación...