Xornada de presentación da «Guía básica de espazos públicos e mobilidade amable»

9 May 2018

O vindeiro martes, 15 de maio, terá lugar no Pazo provincial da Deputación de Pontevedra unha xornada informativa co fin de debater de xeito exhaustivo o contido desta guía cos seus autores.

Esta guía ten apartados referidos á «Cidade como escenario de encontro para a construción da vida colectiva», «A integración do peón no feito urbano e rurubano», «Recomendacións de deseño de vías e espazos públicos para o fomento da mobilidade amable, a seguridade viaria e a calidade urbana», etc.

É necesaria a confirmación de asistencia antes do 14 de maio no correo mobilidade@depo.gal

Acceso á guía (galego).


Jornada de presentación de la «Guía básica de espacios públicos y movilidad amable»

El próximo martes, 15 de mayo, tendrá lugar en el Palacio provincial de la Diputación de Pontevedra una jornada informativa con el fin de debatir de forma exhaustiva el contenido de esta guía con sus autores.

Esta guía tiene apartados referidos a la «Ciudad como escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva», «La integración del peatón en el hecho urbano y rururbano», «Recomendaciones de diseño de vías y espacios públicos para el fomento de la movilidad amable, la seguridad viaria y la calidad urbana», etc.

Es necesaria la confirmación de asistencia antes del 14 de mayo en el correo mobilidade@depo.gal

Acceso a la guía (castellano).

Compartir