Acceso á colección completa de Normas UNE

6 Feb 2019

En virtude do contrato asinado con AENOR, informamos que está dispoñible, para os colexiados subscritos ao servizo de Normativa, o acceso á colección completa das Normas UNE.

O acceso á colección está dispoñible a través da páxina da Área Técnica, na zona de utilidades, ou ben a través do Panel de Servizos da web colexial.


Acceso a la colección completa de Normas UNE

En virtud del contrato firmado con AENOR, informamos que está disponible, para los colegiados suscritos al servicio de Normativa, el acceso a la colección completa de las Nomas UNE.

El acceso a la colección está disponible a través de la página del Área Técnica, en la zona de Utilidades, o bien a través del Panel de Servicios de la web colegial.

Compartir