Bolsa de traballo para a selección de 1 arquitecto/a para realizar a Certificación de Eficiencia Enerxética do edificio da delegación en Vigo do COAG

1 Ene 2017

O COAG convoca unha bolsa de traballo para seleccionar por sorteo a 1 colexiado/a que se encargará de realizar o Certificado de Eficiencia Enerxética (CEE) do edificio da delegación en Vigo do COAG.

Conforme ao procedemento colexial establecido para estes casos, o colexiado/a será designado por sorteo entre os que dentro do prazo establecido manifesten expresamente o seu interese en concurrir a esta convocatoria. Como consecuencia do sorteo establecerase unha orde de prelación para a xestión do encargo.

O prazo límite de inscrición remata ás 23:59 horas do vindeiro luns 6 de marzo.

Para realizar a inscrición e obter mais información sobre esta convocatoria, deberase consultar o apartado de emprego dentro panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE.


El COAG convoca una bolsa de trabajo para seleccionar por sorteo a 1 colegiado/a que se encargará de realizar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) del edificio de la delegación en Vigo del COAG.

Conforme al procedimiento colegial establecido para estos casos, el colegiado/a será designado por sorteo entre los que dentro del plazo establecido manifiesten expresamente su interés en concurrir a esta convocatoria. Como consecuencia del sorteo se establecerá una orden de prelación para la gestión del encargo.

El plazo límite de inscripción termina a las 23:59 horas del próximo lunes 6 de marzo.

Para realizar la inscripción y obtener más información sobre esta convocatoria, se deberá consultar el apartado de empleo dentro del panel de servicios de la web colegial, en el siguiente ENLACE.

Compartir