Certificación enerxética. Modificacións.

25 Jun 2017

O día 6 de xuño de 2017, publicouse no BOE o Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios con entrada en vigor ó día seguinte da súa publicación.

As modificacións limítanse á Disposición adicional segunda sobre edificios de consumo de enerxía case nulo, ó Artigo 2.2 do procedemento sobre o ámbito de aplicación no que atinxe a edificios protexidos e industriais, e inclúese unha Disposición transitoria única sobre exhibición da etiqueta de eficiencia enerxética en edificios protexidos.

O Real Decreto 564/2017 está xa incorporado á nosa web de normativa técnica.

……….

Hoy, 6.6.2017, se publicó en el BOE el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios con entrada en vigor al siguiente de su publicación.

Las modificaciones se limitan a la Disposición adicional segunda sobre edificios de consumo de energía casi nulo, al Artículo 2.2 del procedimiento sobre ámbito de aplicación en lo que atañe a edificios protegidos e industriales, y se incluye una Disposición transitoria única sobre exhibición de la etiqueta de eficiencia energética en edificios protegidos.

El Real Decreto 564/2017 está ya incorporado a nuestra web de normativa técnica.

Compartir