Actualización de utilidades COAG

3 Mar 2021

Está dispoñible para todos aqueles colexiados con alta neste servizo, o listado de normativa de obligado cumprimento actualizado a 15 de febreiro de 2021, recollendo todas as novedades lexislativas do ano anterior.

Además, pódese consultar AQUÍ en formato excel, remitidos por AENOR, o listado de Normas UNE actualizado que se recollen nos diferentes DBs do CTE.

Proporcionados por AENOR, se acompaña listado daquelas Normas UNE que están referidas no CTE, co seu código e versión actualizada a 15 de febreiro de 2021.

Recórdase que aqueles colexiados con alta no servizo colexial de normativa, poden acceder a través da páxina da Área Técnica, na zona de Utilidades, ou ben a través do plane de Servizos de web colexial, ao contido de cada unha das Normas UNE que o CTE refire e que como tal con de obligado cumprimento.

Enlace a Normativa.

Enlace a Utilidades.


Actualización de utilidades COAG

Está disponible para todos aquellos colegiados con alta en este servicio,  el listado de normativa de obligado cumplimiento actualizado a 15 de febrero de de 2021, recogiendo todas las novedades legislativas del año anterior.

Además puedes consultar AQUÍ en formato Excel, remitidos por AENOR, el listado de Normas UNE actualizado que se recogen en los diferentes DBs del CTE.

Proporcionado por AENOR, se adjunta listado de aquellas Normas UNE que están referidas en el CTE, con su código y versión actualizada a 15 de febrero de 2021.

Se recuerda que aquellos colegiados con alta en el servicio colegial de normativa, pueden acceder a través de la página del Área Técnica, en la zona de Utilidades, o bien a través del Panel de Servicios de la web colegial, al contenido de cada una de las Normas UNE que el CTE refiere y que como tal son de obligado cumplimiento.

Enlace a Normativa.

Enlace a Utilidades.

Compartir