Aberta matrícula no curso Metodoloxía BIM para arquitectos | Parte II, Fixación de obxectivos e plan de implantación BIM

9 Oct 2019

Aínda que este curso forma parte do itinerario formativo «Implantación de metodoloxía BIM en estudos de arquitectura», do que xa se celebrou o curso «Parte I, Análise de situación actual», e que terá como continuación a parte III «Desenvolvemento dun proxecto piloto nunha contorna bim», pode cursarse de forma independente.

As datas e lugares de celebración son:

Vigo, 30 de outubro

A Coruña, 5 de novembro

Ourense, 12 de novembro.

Enlace á web de formación.


Abierta matrícula en el curso Metodología BIM para arquitectos | Parte II, Fijación de objetivos y plan de implantación BIM

Aunque este curso forma parte del itinerario formativo «Implantación de metodología BIM en estudios de arquitectura», del que ya se ha celebrado el curso «Parte I, Análisis de situación actual», y que tendrá como continuación la parte III «Desarrollo de un proyecto piloto en un entorno bim», puede cursarse de forma independiente.

Las fechas y lugares de celebración son:

Vigo, 30 de octubre

A Coruña, 5 de noviembre

Ourense, 12 de noviembre

Enlace a la web de formación.

Compartir