Oferta de emprego por beca FEUGA

3 Jun 2019

Estudo de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a recién licenciado/a. 

Valóranse coñecementos de programas Bim e boa actitude para aprender

Tipo de contrato: beca FEUGA.

Enviar CV a: cfm@coag.es 


Se valoran conocimientos de programas Bim y buena actitud para aprender.

Tipo contrato: beca FEUGA 

Enviar CV a: cfm@coag.es 

Compartir