Oferta de emprego

10 Nov 2017

(data de publicación: 10/11/2017)

O estudio AS-BUILT ARQUITECTURA en Ferrol selecciona arquitecto/a para beca FUAC o FEUGA. 
Requisitos e características das labores a realizar:

Arquitecto/a titulado que cumpra os requisitos para a concesión de becas FUAC ou FEUGA
O becario colaborará no desenvolvemento dos traballos realizados no estudio.
Valoraranse coñecementos, ademáis de Cad, en photoshop, illustrator, medicións (Arquímedes), CYPE, ferramenta unificada, infografías 3D (3D Max / SketchUp).

Incorporación inmediata.

Interesado enviar C.V. a: monchorey@as-built.es


El estudio AS-BUILT ARQUITECTURA en Ferrol selecciona arquitecto/a para beca FUAC o FEUGA. 

Requisitos y características de las labores a realizar:

Arquitecto/a titulado que cumpla los requisitos para la concesión de becas FUAC ou FEUGA
El becario colaborará en el desarrollo de los trabajos realizados en el estudio.
Se valorará  conocimientos, además de Cad, en photoshop, illustrator, mediciones (Arquímedes), CYPE, ferramenta unificada, infografías 3D (3D Max / SketchUp).

Incorporación inmediata.

Interesado enviar C.V. a: monchorey@as-built.es

Compartir