Oferta de emprego

25 Abr 2017

(data de publicación: 25/04/2017)

ALIA TASACIONES, S.A busca arquitecto autónomo para realizar tasacións na provincia de A Coruña. 

Alia Tasaciones, S.A, empresa que realiza tasacións de inmobles a nivel nacional, busca un arquitecto na provincia de A Coruña (preferible residencia nas inmediacións de Boiro), como colaborador-autónomo, para a realización de tasacións.

Requisitos solicitados: experiencia previa en tasacións e manexo do programa Tasa (de Borsan)

Os interesados deben enviar o C.V á dirección de correo electrónico rrhh@aliatasaciones.com 


ALIA TASACIONES, S.A. busca arquitecto autónomo para realizar tasaciones en la provicia de A Coruña.

Alia Tasaciones, S.A, empresa que realiza tasaciones de inmuebles a nivel nacional, busca un arquitecto en la provincia de A Coruña (preferible residencia en las inmediaciones de Boiro), como colaborador-autónomo, para la realización de tasaciones.

Requisitos solicitados: experiencia previa en tasaciones y manejo del programa Tasa (de Borsan)

Los interesados deben enviar el C.V a la dirección de correo electrónico rrhh@aliatasaciones.com

Compartir