Oferta de Emprego

10 Feb 2020

Empresa do sector da construción selecciona un posto de arquitecto/a para a súa sede en Vigo.

Requisitos: Arquitecto Superior.  Menos de 40 anos.  Con preferencia, radicado  en  Vigo  ou  Provincia.
Aptitude para a innovación, creatividade e o traballo en Equipo. Coñecementos informáticos (3D, Autocad, infografías, etc-.

Experiencia: Será a valorar, se cumpre os requisitos.

Posto Ofertado: Arquitectura e diseño para diversas obras de construcción.

Tipo de contrato: Asalariado fixo

Interesados: poden enviar o seu curriculum a alfonso@justoroman.com 


Empresa del sector de la construcción selecciona un puesto de arquitecto/a para su sede en Vigo.

Requisitos:  Arquitecto Superior.  Menos de 40 años.  Con preferencia, radicado en Vigo  ou  Provincia.
Aptitude para a innovación, creatividad y el  trabajo en Equipo. Conocimientos informáticos (3D, Autocad, infografías, etc-.

Esperiencia: Será a valorar, si cumple los requisitos.

Puesto Ofertado: Arquitectura y diseño para diversas obras de construcción. 

Tipo de contrato: Asalariado fijo

Interesados: pueden enviar su curriculum a alfonso@justoroman.com 

Compartir