Corrección erros nas bases de convocatoria de arquitecto no Concello de Miño

19 Ago 2019

No BOP A Coruña de 13 de agosto, publícase unha corrección de erros no temario da praza de arquitecto superior no Concello de Miño.

Pode accederse á publicación a través do seguinte ENLACE.


Corrección de errores en las bases de convocatoria de arquitecto en el Ayuntamiento de Miño

En el BOP A Coruña de 13 de agosto, se publica una corrección de errores en el temario de la plaza de arquitecto superior en el Ayuntamiento de Miño.

Se puede acceder a la publicación a través del siguiente ENLACE.

Compartir