Concello de Vilamarín | Contratación dun/unha arquitecto/a

14 Mar 2019

No BOP-Ourense de 14 de marzo anúnciase a Contratación por concurso dun/unha arquitecto/a para o Servizo de Urbanismo, en réxime laboral temporal a xornada completa. 

Pódese acceder ao anuncio a través do seguinte ENLACE.


Ayuntamiento de Vilamarín | Contratación de un/una arquitecto/a

En el BOP-Ourense de 14 de marzo se anuncia la Contratación por concurso de un/una arquitecto/a para el Servicio de Urbanismo, en régimen laboral temporal a jornada completa.

Se puede acceder al anuncio a través del siguiente ENLACE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir