Convocatoria para a configuración dunha quenda de colexiados dispostos a actuar como alumnos colaboradores en actividades formativas 2019-2020 na Delegación de Pontevedra

30 Oct 2019

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia convoca UNHA PRAZA DE ALUMNO COLABORADOR para arquitectos colexiados, para dar apoio nas accións formativas colexiais no período 2019-2020, que se celebrarán na Delegación de Pontevedra do Colexio.

A persoa seleccionada estará asignada a colaborar nas actividades desenvolvidas na delegación.

Para realizar a inscrición deberase acceder ao apartado de emprego dentro del panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE.

O prazo para a inscrición remata ás 23:59 h. do vindeiro mércores 6 de novembro de 2019.

Máis información na Circular 18/2019.


Convocatoria para la configuración de un turno de colegiados dispuestos a actuar como alumnos colaboradores en actividades formativas 2019-2020 en la Delegación de Pontevedra

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia convoca UNA PLAZA DE ALUMNO COLABORADOR para arquitectos colegiados, para dar apoyo en las acciones formativas colegiales en el período 2019-2020, que se celebrarán en la Delegación de Pontevedra del Colegio.

La persona seleccionada estará asignada a colaborar en las actividades desarrolladas en la delegación.

Para realizar la inscripción se deberá acceder al apartado de empleo dentro del panel de servicios de la web colegial, en el siguiente ENLACE.

El plazo para la inscripción finalizará a las 23:59 h. del próximo miércoles 6 de noviembre de 2019.

Más información en la Circular 18/2019.

Compartir