Convocadas Xuntas ordinarias de Delegación do mes de novembro

18 Nov 2020

Están convocadas Xuntas ordinarias de Delegacións do Colexio. Lembramos que é preciso confirmar previamente a asistencia.

CONFIRMACIÓN PREVIA DA ASISTENCIA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Conforme ás indicacións da Secretaría colexial para cumprir co previsto na RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, a asistencia á Xunta de delegación requirira:

  • Solicitar e obter no prazo establecido a confirmación previa de asistencia.
  • Comprometerse a asistir provistos dos medios de protección necesarios para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade covid-19, así como a propia exposición aos ditos riscos (como mínimo mascara protectora).
  • Comprometerse a que, no caso de que confirmada a súa asistencia non poida asistir, avisar á secretaría colexial.

 

COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA

Neste sentido, os/as interesados/as en asistir, deberán solicitar á maior brevidade posible a súa asistencia cubrindo o formulario dispoñible no seguinte ENLACE.

CONVOCATORIAS

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación da Coruña o día 30 de novembro. ENLACE.

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Lugo o día 24 de novembro. ENLACE.

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Ourense o día 30 de novembroENLACE.

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Pontevedra o día 25 de novembroENLACE.

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Vigo o día 30 de novembro. ENLACE.

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Santiago o día 24 de novembroENLACE.

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Ferrol o día 30 de novembroENLACE.

Compartir